Categorie archieven: Geen categorie

Privacy Policy

Carnavals Vereniging De Daore Trappers te Losser, hierna te noemen: De Daore Trappers’, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Daore Trappers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voornoemde brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het uitoefenen van uw hobby bij De Daore Trappers

De type persoonsgegevens die in ieder geval verwekt worden zijn:

voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, IBAN-nummer, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, e-mailadres, inschrijvingsdata en  eventuele  informatie  over een eerder lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de ledenadministratie, de mailing en eventuele Whatsapp-berichten over de activiteiten, de contributie en de historie van De Daore Trappers.

Voor wat betreft het foto- en videomateriaal geldt hiervoor genoemde eveneens. Deze foto’s/video’s zullen enkel worden gebruikt voor het doel de uitoefening van de hobby en de daarbij behorende activiteiten.

In alle gevallen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u erop dat wij deze rechten respecteren.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Iedereen heeft het recht om de opgeslagen informatie in te zien.

Overigens verwachten wij van onze leden dat zij ook zelf rekening houden met de privacy van andere leden.

bestuur C.V. De Daore Trappers

Bij vragen, verzoeken om verwijdering van foto’s en/of videomateriaal of klachten s.v.p. contact opnemen met het bestuur.

Hiertoe kunt u een email sturen aan secretariaat@daoretrappers.com  

Kaarten slotbal 28 februari 2017

Het carnaval begin zo langzamerhand het hoogtepunt te naderen en toch moet ik jullie al informeren over het laatste feest, het Slotbal op dinsdag 28 februari 2017.

Het Slotbal wordt gehouden bij café ’t Raedthuys. We willen het Slotbal vieren met die personen waarmee we vanaf november 2016 diverse feesten hebben gevierd en die het carnaval mogelijk maken.

Als vereniging kunnen wij voor eigen leden kaarten bestellen.

De kosten voor één kaart bedraagt € 3,50.

Ook wanneer u alleen komt voor de uitslag van de jurering van de optocht in Münster, dient u over een kaart te beschikken. Bij de entree staat die avond een extern beveiligingsbedrijf. Deze mensen kennen ons niet. Je komt dus echt alleen binnen op vertoon van een kaart. Op vertoon van de Gaffel Aöskes ledenpas komt je ook niet binnen.

Jullie kunnen tot 21 februari 2017 de bestelling doorgeven aan mij (secretariaat@daoretrappers.nl)
Nadien kunnen we niet garanderen dat er nog kaarten verkrijgbaar zijn.

Hoogheden die naar het slotbal willen, dienen ook te beschikken over kaarten. Geef dit bij de bestelling door.

Overige beschikbare kaarten zijn gaan vanaf 24 februari 2017 in de vrije verkoop bij Primera Marcel.

Daore Blaag’n Bal

Woensdag 1 februari 2017 is het zover dan komen onze nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw tijdens het Daore Blaag’n Bal op.

Het word weer een groot, gezellig feest voor de jeugd van 4 tm 14 jaar.

Tijd: 14.00 uur tm 17.00 uur

Waar: Onze residentie Café ’t Raedthuys

Entree: Daore Trappers KinderLeden Gratis

Niet KinderLeden €3,50

Volwassenen Gratis entree

 

maandagavond loods ook open

Voor iedereen die zin heeft in een avond werken in de loods of om even langs te komen en de vorderingen te bekijken

Is vanaf morgen de loods ook op maandag geopend vanaf 19:30 uur

De dinsdag en de donderdag is de loods vanaf 19:00 uur open

Vul de kas voor je vereniging

Hallo Jumbo, Hallo Daore Trappers, Hallo iedereen,

Na 4 weken Vul de kas voor je vereniging actie hebben wij €42,00 !! Super bedankt en hopelijk blijven jullie ons steunen

Ook de sponsorkliks via deze pagina lopen nog steeds. Denk daaraan als je een online aankoop doet!

Jetz gehts Losser

Het weekend vol met Jetz Geht’s Losser zit erop 😀
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!
Marco Padberg was zeer tevreden over ons en heeft ons alweer uitgenodigd voor volgend jaar 👍🏼
We hebben dit weekend met z’n allen een mooi bedrag voor de vereniging verdiend.

Nieuwsbrief Carnaval Losser – vrijdag 6 februari 2015

DEEL DIT BERICHT S.V.P.

De organisatie Stichting Carnaval Losser vraagt jullie aandacht voor het volgende:info-carnavallosser
– Na overleg met de gemeente, politie, brandweer en verdere betrokken partijen is er besloten dat er zaterdag 14 februari tijdens de carnavalsparty in de grote feesttent in Losser geen kaarten meer aan de deur worden verkocht.
– Het heeft derhalve geen zin om op zaterdag naar de feesttent op het Raadhuisplein te Losser te komen indien je niet in het bezit bent van een geldig ticket.
– We raden iedereen af om op social media, marktplaats of andere kanalen kaarten van derden te kopen. Het risico dat het hier om ongeldige tickets gaat is reëel.
– We raden ook iedereen af kaarten van individuen te kopen die op 14 februari in Losser kaarten aanbieden in Losser of rondom het evenemententerrein. Het risico dat het hier om ongeldige tickets gaat is reëel.
– Mocht je een kaart over hebben, kun je die of vooraf aan ons terugsturen (zie onder). Indien dat niet gaat, kun je de niet gebruikte kaart ook terugbrengen naar de kassa van het feestterrein. Je krijgt in beide gevallen het volledige aankoopbedrag terug.

Verder kunnen we het volgende meedelen:

– Er zijn enkele tientallen kaarten retour gekomen. We willen als organisatie deze kaarten opnieuw aanbieden.
– Ook willen we mensen die een kaart over hebben deze oproepen ze aan te bieden aan Carnaval Losser.
– Op deze manier hopen we enkele mensen alsnog van een kaart te kunnen voorzien.

Hoe gaat dit in z’n werk?

– Aanbieden van kaarten: stuur een mail naar m.padberg@planet.nl
en bied daarin je kaarten aan die je over hebt. Vermeld je naam, adres, geboortedatum en je IBAN bankrekeningnummer. Wij zorgen voor het retourneren van het volledige aankoopbedrag.

– Aanvragen van kaarten: Wil je graag naar de carnavalsparty op zaterdagavond en heb je nog geen ticket? Stuur een mail naar m.padberg@planet.nl en vermeld je naam, adres, geboortedatum. We gaan een wachtlijst aanmaken en zullen indien er geen tickets genoeg zijn middels loting de laatste kaarten toewijzen. Je kunt maar 1 kaart per persoon aanvragen! Een eventuele toegewezen kaart wordt dan na betaling donderdag 12 februari per e-mail toegezonden.